Home  >  ขั้นตอนการเช่า

แบบที่ 1 (ส่งเอกสาร)

 • วางหลักประกันอุปกรณ์ระหว่างเช่า
  (ลดลงจากแบบที่ 2 ประมาณ 20-50%)
 • ใช้เอกสาร 3 รายการ
 • อยู่ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล

แบบที่ 1 ใช้เอกสาร 3 รายการ เมื่อส่งเอกสารทำรายการจองแล้ว ทางร้านโทรจะแจ้งมูลค่าหลักค้ำประกันที่ต้องวางไว้ ระหว่างเช่าใน Rate ที่ทางร้านกำหนด มูลค่าหลักประกันแบบที่ 1 จะลดลงจากแบบที่ 2 ประมาณ 30-40%

ขั้นตอน (แบบที่ 1)

สมัครสมาชิกผ่านทางหน้าเว็บ แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบให้ครบ
ส่งเอกสาร 3 รายการผ่านทางเว็บไซต์สามารถ Scan หรือ ถ่ายรูป ส่งมาก็ได้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน 1 รายการ

ต้องอัพโหลดเอกสารให้ครบและผ่านการตรวจสอบทั้งหมดจึงสามารถลงจองได้ รอตรวจเอกสาร 1 ชั่วโมงในเวลาทำการ

เพิ่มการของอุปกรณ์ โดยเลือกอุปกรณ์ทีละรายการ เลือกวันเวลา รับ-คืน ระบบจะเช็คคิวและคำนวนค่าเช่าให้ จากนั้นกดเพิ่มการจอง

*** แบบที่ 1 ต้องส่งเอกสารก่อนจึงจะทำการจองได้ ***

รอทางร้านตรวจสอบรายการจอง ประมาณ 1 ชั่วโมงในเวลาทำการ และทางร้านจะโทรติดต่อกลับเพื่อแจ้งราคาหลักประกันและยืนยันการจอง
รับอุปกรณ์ที่ลงจอง ในวันและเวลาที่ระบุโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในการรับของมีดังนี้

 • เอกสารที่ Upload มาทั้งหมด (สำเนา)
 • หลักประกันตามที่ตกลงกับทางร้าน กรณีวางเงินมัดจำ/โอน ไม่ต้องวางบัตรตัวจริง
 • กรณีที่เช่าอุปกรณ์ที่ไม่มีมัดจำเช่นขาตั้งกล้อง,แบต วางบัตรตัวจริงไว้ระหว่างเช่า 1 รายการ เป็น บัตรประชาชนตัวจริง หรือ ใบขับขี่ หรือ ทะเบียนบ้านตัวจริง หรือ บัตรข้าราชการ
 • ชำระค่าเช่าในวันรับของทั้งหมด
ส่งคืนอุปกรณ์ตามเวลาที่ลงจองไว้ และรับหลักประกันคืน

เอกสารที่ใช้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน 1 รายการ เช่น (เลือก 1 รายการ)*
– ใบแจ้งค่านํ้าค่าไฟ
– ใบแจ้งค่าโทรศัพท์มือถือ
– ใบแจ้งค่าอินเตอร์เน็ต
– ใบแจ้งค่าบัตรเครดิต
– ใบแจ้งประกันชีวิต
– ใบแจ้งอื่นๆ ที่ตรงตามเงื่อนไขทางร้าน

* เอกสารยืนยันที่อยู่ เป็นเอกสารที่ไปรษณีย์ส่งมาที่บ้านทุกๆเดือน ที่มี ชื่อที่ตรงกัน และ มีที่อยู่ปัจจุบัน อยู่ในเอกสารนั้น ที่อยู่ไม่จำเป็นต้องตรงกับทะเบียนบ้าน เช่นใบแจ้งค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าโทรศัพท์,ค่านํ้า,ค่าไฟ,ใบแจ้งค่าบัตรเครดิต เอกสารย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน และมี ที่อยู่ๆในกรุงเทพและปริมฑล เท่านั้น สามารถใช้ E-STATEMENT เต็มรูปแบบที่ส่งมาใน Email ได้

กรณีไม่มีเอกสารตามข้อที่ 3 และ เช่าที่อยู่อาศัยในกรุงเทพ
ใช้ 3 รายการด้านล่างนี้แทน

3.1) สัญญาเช่าชื่อเดียวกับผู้เช่า

3.2) ใบแจ้ง/ใบเสร็จ/สลิปชำระเงินเดือนล่าสุด

3.3) เอกสารยืนยันที่ทำงานเช่น บัตรพนักงาน,สลิปเงินเดือน,ใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุด

กรณีเอกสารไม่ครบ หรือ ไม่ตรงเงื่อนไขต้องเช่าแบบที่ 2 เท่านั้น

แบบที่ 2 (ไม่ส่งเอกสาร)

 • วางหลักประกันอุปกรณ์ระหว่างเช่าตาม Rate ทางร้าน
 • ใช้แค่สำเนาบัตรประชาชน
 • ลูกค้าต่างจังหวัดเช่าแบบนี้ได้ (รับคืนของที่ร้านเท่านั้น)

ใช้สำเนาบัตรประชาชน และ วางหลักคํ้าประกันไว้ระหว่างเช่า ใน Rate ที่ทางร้านกำหนด กรณีเช่าแบบที่ 2 สามารถโทรสอบถาม ราคาหลักประกันได้ที่เบอร์ 080-818-8872 ถึง 74

ขั้นตอน (แบบที่ 2)

สมัครสมาชิกผ่านทางหน้าเว็บ แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ
เลือกอุปกรณ์ วันเวลา รับ-คืน แล้วติกช่องเช่าแบบที่ 2
รอทางร้านโทรแจ้งราคาวางหลักประกัน และ Confirm หลักประกันที่จะวาง ในเวลาทำการ

รับเอง

รับอุปกรณ์ที่ลงจอง ในวันและเวลาที่ระบุโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในการรับของมีดังนี้

 1. แสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
 2. ชำระค่าเช่าในวันรับของทั้งหมด
 3. หลักประกันตามที่ตกลงกับทางร้าน

รับของได้ที่ร้าน Lenslineup ชั้น 12 อาคารเอเชีย ติด BTS ราชเทวี ทางออก 3 จอดรถยนต์ที่ตึกได้


ร้านจัดส่ง

ร้านจัดส่งผ่าน Messenger ตามรอบเวลาที่เลือก ผู้รับของต้องเป็นคนเดียวกับในระบบที่จองมาเท่านั้น
เอกสารที่ใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. แสดงบัตรประชาชนตัวจริง
 3. ค่าเช่าและหลักประกันโอนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
ส่งคืนอุปกรณ์ตามเวลาที่ลงจองไว้ และรับหลักประกันคืน

สิ่งที่ต้องใช้

– สำเนาบัตรประชาชน

– แสดงบัตรประชาชนตัวจริง

– หลักประกัน

เวลารับ

 • หลัง 11.30 น.

 • หลัง 14.00 น.

 • หลัง 17.00 น.

เวลาคืน

 • ก่อน 13.00 น.

 • ก่อน 16.00 น.

 • ก่อน 19.00 น.

ร้านหยุดวันอาทิตย์ รับ-คืนได้เฉพาะในวันเวลาทำการเท่านั้น

โปรโมชั่นเช่าหลายวัน

 • เช่าเกิน 7 วัน ราคาพิเศษคำนวนได้จากในระบบ
 • เช่า 7 วัน จ่าย 5 วัน
 • เช่า 4 วัน จ่าย 3 วัน

การจัดส่ง

พื้นที่จัดส่ง ส่งผ่าน Messenger ภายในกรุงเทพ
ค่าจัดส่ง/ครั้ง 250 บาท
การจอง ทำรายการจองผ่านเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
การชำระเงินค่าเช่า / ประกัน [โอนเงินเท่านั้น] โอนค่าเช่าล่วงหน้า 30% ส่วนที่เหลือโอนตอนรับของ / วันรับของ
การเซ็นสัญญา-รับของ ผู้เช่าเซ็นสัญญาและรับของด้วยตัวเองเท่านั้นไม่สามารถให้ผู้อื่นรับของแทนได้
กรณีจัดส่งแล้วไม่ตรงเงื่อนไขทางบริษัทขอปฏิเสธการใช้เช่าและคิดค่าปรับ 30%
เอกสารในการรับของ สำเนาบัตรประชาชน+รับของสำเนา พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง
เปลี่ยนจุดรับของในเวลาจัดส่ง 100 บาท/ครั้ง
รอนาน/ติดต่อไม่ได้เกิน 15 นาที 50 บาททุกๆ 15 นาทีหากเกิน 45 นาทีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเช่าและไม่คืนเงินค่าเช่าล่วงหน้า
รอบจัดส่ง – รอบที่ 1 เวลารับของ 13:00-16:00น.
– รอบที่ 2 เวลารับของ 16:00-19:00น.
เงื่อนไขอื่นๆ – ผู้เช่าต้องมีอายุเกิน 18 ปี
– อัพโหลดสำเนาบัตรประชาชนผ่านระบบ

หลักประกัน

สามารถใช้ เงินสด หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ กันวงเงินบัตรเครดิต** หรือ สิ่งของค้ำประกัน***

** การวางหลักประกันโดยใช้วงเงินบัตรเครดิต ผู้เช่าต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและชื่อตรงกัน โดยต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าในขั้นตอนการทำรายการจองอุปกรณ์ ค่าเช่าต้องชำระผ่านบัตรเครดิตใบเดียวกันเท่านั้น ลูกค้าเป็นผู้ทำรายการกันวงเงินบัตรด้วยตัวเองที่หน้าร้าน ระบบจะทำการกันวงเงินบัตรเครดิตระหว่างเช่าและจะทำการคืนวงเงินเมื่อคืนอุปกรณ์โดยไม่แสดงในใบแจ้งค่าใช้บริการ บัตรต้องมีวงเงินคงเหลือสำหรับค่าประกันและค่าเช่า รับเฉพาะบัตร VISA และ MasterCard ที่ให้บริการโดยธนาคารภายในประเทศเท่านั้น ค่าเช่าต่ำกว่า 1,000 บาท มีค่าธรรมเนียมการทำรายการเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าร้าน หรือ โทรสอบถาม 080-818-8872 ก่อนยืนยันการจอง และ ขอสงวนสิทธิในการจำกัดยอดเงินวางประกันผ่านบัตรเครดิต โดยจะแจ้งให้ทราบหลังจากทำรายการจองมาแล้ว การคืนวงเงินทางร้านจะทำรายการคืนวงเงินในวันที่คืนของ ระยะเวลาในการปรับยอดวงเงินขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารผู้ออกบัตรนั้นๆ

*** กรณีใช้หลักคํ้าประกันเป็นสิ่งของต้องวางบัตรประชาชนตัวจริง หรือ เล่มทะเบียนบ้าน หรือ ใบขับขี่ และ ต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าเพื่อประเมินมูลค่าหลักค้ำประกัน โดยหลักประกันที่สามารถใช้ได้ เช่น iPad,iPhone,Mac รุ่นต่างๆ กล้อง,เลนส์ โดย ทางร้านขอสงวนสิทธิในการประเมินราคาและพิจารณาหลักประกันทั้งหมด

เงื่อนไขการเช่า

– ผู้เช่าจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– ผู้เช่าต้องมารับอุปกรณ์ที่หน้าร้านด้วยตัวเองทุกครั้ง

– สามารถฝากผู้อื่นคืนอุปกรณ์ได้

– ต้องนำเอกสารที่ Upload ผ่านทางระบบทั้งหมด มายื่นในวันรับของครั้งแรก

– ต้องวางบัตรตัวจริงระหว่างเช่าในกรณีเช่าอุปกรณ์ที่ไม่มีมัดจำ เช่น ขาตั้งกล้อง,แบตเตอรี่ หากไม่สะดวกวางเงินสดแทนได้

– ต้องชำระค่าเช่าทั้งหมดในวันรับของ

– กรณีต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

– กรณียกเลิกในวันรับของคิดค่าเช่า 30%

– กรณีไม่สามารถคืนอุปกรณ์ได้ตามกำหนดต้องแจ้งทางร้านล่วงหน้าก่อนถึงกำหนด และต้องรับผิดชอบค่าเช่าและค่าเช่าของลูกค้าท่านต่อไปกรณีที่มีคิวจองต่อ
หากไม่ได้แจ้งล่วงหน้า คิดค่าปรับสูงสุดวันละ 5 เท่า

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิการให้เช่าหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข